Únor 2009♥the sims1♥

22. února 2009 v 10:53 ♥the sims♥
//<![CDATA[ sklikBanner({ codeId: 51, formatId: 43, url: new String(window.location.href), cborder: 'ffffff', cbackground: 'FFFFFF', ctitle: 'ff0000', ctext: 'ffffff', curl: 'ff0000', simg: 1 }); //]]>


♥Maggie

22. února 2009 v 10:43 ♥simpsonovi♥

příběhy♥

15. února 2009 v 11:21 upíři♥
Kdysi tu zemřel člověk, jemuž zde říkali Micohlav. Už při pohřbu se údajně zjevil jeho přízrak smutečním hostům. Později prý vstával v noci z hrobu, vyhrabával mrtvoly a ohryzoval je. V okolí se o něm vyprávělo několik fantastických historek. Když se zpráva o vampýrském řádění roznesla, vykopali jeho mrtvolu a kat mu na rozcestí srýpl hlavu. Teprve od té doby byl od nebohého Micohlava pokoj.

Ivančice
(Brno-venkov)

Roku 1617 vzrušil obyvatele Ivančic (v minulosti Evančic) případ vampyrismu. Tvrdilo se, že jeden zemřelý místní měšťan vstával v noci z hrobu a zahubil řadu lidí. Byl povolán kat, který jeho tělo vykopal z hrobu a rozsekal je na kusy. Při této proceduře začala prý z nebožtíkových úst tryskat krev a byl z něho vytažen závoj, který údajně vzal a rozkousal své nebožce ženě, ležící vedle něho v hrobě.


O UPÍROVÍ NA SÍDLIŠTI


Je až neuvěřitelné, jak se některé staré pověry urputně udržují i v moderní době! Jako světlý příklad může sloužit příběh o upírovi na jednom z rožnovských sídlišť.
Vjednom bytě ve čtvrtém patře bydlela pro Rožnov typická dvojice - ona magistra farmacie, on "teslák", který měl pracovní dobu od pěti padesáti, proto vstával kolem páté hodiny ráno. Manželka chodila do zaměstnání až na osm hodin, mohla si tedy po odchodu manžela ještě chvíli přispat. Příhoda se odehrála uprostřed léta, kdy jsme ještě v celém sídlišti spávali při oknech dokořán otevřených.
Paní B. se cosi zdálo, i chtěla v polospánku upozornit manžela, že by asi měl už vstávat (ve skutečnosti byl dávno pryč). I sáhla na vedlejší polštář - a pod rukou ucítila cosi, co určitě nebyl manžel! Vytřeštila oči na něco podobného velké myši, která s roztaženými blanitými křídly trůnila na manželově polštáři! První, co ji napadlo (v důsledku právě přetrženého snu) bylo, že se jí manžel proměnil v ďábelského upíra, který se jí právě chystá zakousnout do krku, aby jí ssál krev! V tom okamžiku ale nabyla plného vědomí a její racionální rozum jí napověděl, že takováto proměna patří do pohádek pro děti, popřípadě do hororů pro dospělé. Přesto se obludy na polštáři štítila, vyskočila z postele a při-klopila milého netopýra kbelíkem, obsahujícím hadr na umývání podlahy.
Poté překonala touhu vyburcovat manžela v Tesle, aby ihned, ale okamžitě!! ji přišel zbavit té obludy - dosti těžký plechový kbelík jistě nenadzdvihne a manžel s ní zatočí po návratu z práce. Nato se odebrala do lékárny na Záhumení, kde byla zaměstnána.
Manžel po návratu z práce, když už byl o situaci zevrubně informován, opatrně otevřel byt, kde se zdálo být všechno jako obvykle. Po příchodu do ložnice uviděl špinavý kbelík přiklopený na bělostný polštář a bylo mu jasné, která bije. Kbelík opatrně nadzvedl - pod ním byl neméně špinavý hadr na zem - ale protože byl dosti zmuchlaný, nebylo zcela jasné, co (a jestli vůbec něco) je pod ním. Po zvednutí hadru najednou frr - a probuzený netopýr vyletěl stále ještě dokořán otevřeným oknem!
Po návratu manželky z práce už jen špinavé stopy na polštáři připomínaly horor, který se ráno toho dne v bytě odehrál - vyprat povlak v době automatických praček nepředstavovalo žádný problém. Jen škodolibí sousedi se ob-čas vyptávali, jestli se na sídlišti nevyskytli znova upíři a jestli jsou všichni dostatečně zásobeni česnekem a jinými prostředky proti nim, jimiž prý je zvlášť lékárna na Záhumení bohatě zásobena!


rozhovor♥♥

15. února 2009 v 11:00 upíři♥
Vám třem se prý stala hodně zvláštní věc, kdy a kde to bylo?

A: No, bylo to o velikonočních prázdninách, u TT na chatě

Co se vlastně stalo?

A: Šli jsme s TT a M z plavečáku na autobusovou zastávku.
V tu dobu byla už tma a měsíc svítil tajemným rudým světlem a já měl špatný pocit, že se něco zlého stane.
Když jme došli na zastávku, autobus nám ujel přímo před nosem.
A tak jsme se rozhodli jít pěšky.
Šli jsme celkem dlouho a já už začínal být nervózní nejen z té tmy, co se okolo nás rozprostírala,
ale i z rudého měsíce, který nám nebezpečně visel nad hlavou.
Po nějakém čase jsme došli k rozcestí, na kterém jsme se mohli rozhodnout, jestli půjdem po hlavní silnici nebo po temné, zapadlé uličce.
Co si myslíš? Já byl pro ,,bezpečnou" hlavní, ale ti dva byli pro tu druhou.

TT: To byla zkratka.

A: A tudíž jsme šly tou druhou. Ta ulička byla temná a strašidelná.
Mluvili jsme spolu a já se každou chvíli otáčel, jestli za námi někdo není.
Takto jsem se otáčel do té doby, než jsme zpozorovali muže, který šel za námi.
Měsíc už měl béžovou barvu a on měl kabát také v béžové barvě a když se k nám přiblížil, viděl jsem, že má bledé oči.
Panika sice ještě nebyla na místě, ale já k ní vyburcoval všechny.

TT: To je pravda

A: Šli jsem tedy rychleji a rychleji, až nám dotyčný zmizel z očí.
Vydechli jsme si, když tu najednou se za námi objevil znovu.
A promluvil na nás!. ,,Kluci, nebojte se, počkejte na mě, půjdu s váma, já se taky bojím"
Podle jeho hlasu bylo vidět, že je opilý, avšak šel naprosto rovně a snad ani jednou se nezamotal.
Po těchto slovech mě zamrazilo v zádech a šel jsem ještě rychleji.
Cestou jsem se ho snažili setřást, ale držel se nás jako klíště.
Když jsme zahnuli k nádraží, stále se nás držel a pořád se nás nalákat k sobě.
TT na něj zařval: ,,Drž už hubu!" a on na nás: ,,Stačí jedna rána po palici…!"
Po těchto slovech se rozeběhl i M, který se do té doby flákal a říkal, že už nemůže.
Tem podivný muž se rozeběhl za námi a nám se podařilo uniknout mu skrz stromy a přes nádraží.


Byl tam s vámi ještě někdo?

A: Ne

Řekli jste někomu, co se vám stalo?

A: Ano, Samozřejmě jsem to ihned vyžvanil mámě a některým lidem z mého nejbližšího okolí.

TT: Já to také řekl lidem z mého nejbližšího okolé.


Báli jste se?

A: Ten strach, co jsem v té chvíli cítil se ani nedá popsat.

TT: Ano. Hodně jsem se bál

Věříte na vlkodlaky, upíry a duchy?

A: ano

TT: Jo

Kdy jste se dozvěděli o vampyrismu?

A: Už od malička. Vždy mě lákaly filmy s upíry a ostatními nadpřirozenými bytostmi

TT: Nevím, fakt nevím

Zajímal vás, lákala vás, chtěli jste o něm něco vědět, nebo jste se o něm dozvěděli náhodou?

A: Jak už jsem řekl předtím, vždy mě tohle zajímalo, ale rozhodně bych upírem nebo vlkodlakem být nechtěl…

TT: Jo, zajímal mě.

Něco o nich♥♥

15. února 2009 v 10:53 upíři♥

Upíři

Postava upíra se vyskytuje v mytologii jak východních, tak i západních a jižních Slovanů.V písemných pramenech se vyskytuje pod různými názvy: u Bulharů:vapir, vipir, vrapir, vrapirin, voper, drakus, žin, ustrel, lepir, vlepir, liter, lemptir, tenec, grobnik, brodnik, upir, samodiv u Srbů: vampir, vukodlak, vaper, lampir, lapir, lempijer, vuk, vjegodonja, jegodonja, tenac u východních Slovanů: upir, oboroteň-krovosos, bělorus. vupor, ukr. upir

Kdo se mohl stát upírem?

U všech Slovanů se jednalo o duši nějakým způsobem nečistého zemřelého (sebevraha, nepokřtěného dítěte, kriminálníka) či vůbec osoby nějak vylučující se ze společnosti či lidí skonaných nepřirozenou smrtí. Dále se upírem mohla stát osoba narozená v určitou dobu (např. o Vánocích) nebo osoba pohřbená bez obřadů nebo pokud byly obřady provedeny špatně. V Srbsku se upírem mohl stát i živý člověk.

Vzhled upírů

Upír měl podobu člověka bez kostí nebo i bez nosu, mohl mít červené oči nebo kovové zuby. Nebo bylo jeho tělo pokryto srstí (jako u vlkodlaka). U východních Slovanů mohl mít zmijí jazyk, mohl být slepý nebo hluchý. U Bulharů nabíral někdy i zvířecí podobu: rysa, vlka, myši, zmije, kozy nebo bílého koně.

Vlastnosti

Upíři se ve svých možnostech silně lišili. Jejich působnost mohla být omezena jen na dobu noční, kdy strašili své blízké, škodili domácím zvířatům (pili krev). Ráno znovu odcházeli do hrobů, protože kdyby je zasáhl sluneční paprsek, rozprskli by se a zůstala by po nich jen krvavá skvrna. ako první příchod upíra do vesnice cítili psi (začali štěkat) a dobytek, který se začal plašit. Na druhou strany ve slovanské mytologii mohl upír uzavřít sňatek s člověkem a dokonce mít i děti . Životnost upíra je různá, někdy jen 40 dní, někdy mohl působit déle než dosahoval běžný lidský život. V některých oblastech se upíři neomezovali ve své působnosti jen na noční dobu. Věřilo se, že žijí mezi normálními lidmi (nejčastěji jako obchodníci nebo řezníci) a do hrobu se musí uložit jen v určitý den v roce Někde se věřilo, že vlivem upírů přichází hlad, špatné počasí, mor.

Obrana proti upírům

Před upíry se dalo bránit mnoha způsoby. Například se tělo domnělého upíra vyhrabalo z hrobu a spálilo nebo probodlo kůlem a zároveň polévalo horkou vodou. Někdy mohlo stačit i jen zapálit oheň nad jeho rovem. Nebo se mrtvola zabalila do rybářské sítě. Dále se do hrobu skrze úzký otvor lila horká voda nebo víno.

Porfyrie (nemoc)

Existuje také nemoc jménem porfyrie která označuje vzácnou metabolickou poruchu krve, jejímž důsledkem je nadměrný únik železa z organismu. Je to velice vzácná vrozená odlišnost genetického původu, která způsobuje mimořádnou citlivost na sluneční světlo. Delší pobyt na slunci zapříčiní patologické změny pokožky a její poškození. Za klidného stavu je pokožka těchto lidí mrtvolně bílá a hebká. Pobyt na slunečním světle u nich později způsobí abnormální pigmentaci, mimořádný a nadměrný vývoj ochlupení a červené nebo hnědočervené zbarvení zubů. Dále u porfyrie dochází ke znetvoření nosu, uší , obočí a prstů. Rty s dásněmi tuhnou a zuby působí výrazněji. Tím vzniká dojem vlčí tlamy. K dalším příznakům patří i to, že husté chlupy vyrůstají i na obličeji a na rukou. Dochází k prudké a nenadálé látkové přeměně organismu, která je doprovázena červenou močí a poruchami nervového systému. Tím i v některých případech k psychickým poruchám a epilepsii. Bylo také zjištěno, že česnek je pro člověka nemocného profyfií smrtelným nebezpečím. Obsahuje totiž látku, která zvýrazňuje a podporuje příznaky porfyrie. Česneková šťáva rozpouští krevní barvivo a brání organismu v jeho vytvoření. Tato odlišnost nutí postižené toulat se po nocích a žít ve svitu měsíce. Pobyt na denním světle je pro ně skutečným utrpením. Žijí proto pouze v noci, toulají se po lesích a vyhýbají se lidem. Porfyrie se léčí transfúzí krve a vstřikováním hemu, jedné ze složek krevního barviva. To vedlo k nápadu, že legendy o upírech mohou souviset s touto nemocí a nemocní se snažili léčit prokousnutím krční tepny a nasycením se krví své oběti. Uvažovalo se, že když postižení pozřeli značné množství krve, vstupovalo strávené krevní barvivo do krevního oběhu a vracelo jim onu životodárnou sílu. Jejich neustálá touha po čerstvé krvi byla alespoň na nějaký čas ukojená. Po doplnění chybějících látek do organismu nastala opět jeho prudká změna a návrat ke zdánlivému normálu. Staly se z nich opět trochu zvláštní lidi s bledou kůží a krutýma očima. Po podrobnějším vědeckém zkoumání (Adams 1999) byla ovšem teorie, že by pití krve mohlo potlačit příznaky porfyrie, označena jako nepravděpodobná a založená na nepochopení nemoci. Nemocní porfyrií nemají žádnou chuť na krev a látka, kterou potřebují, neprojde trávením. Kromě toho je celá hypotéza založena na moderních představách o upírech a neodpovídá příliš původní mytologii.


TRÉNINK MOZKU♥

13. února 2009 v 9:57 ♥GIRLS WORLD♥
1.vyřeš záhady!!
-Jaké zvíře by mohlo říct tuhle větu kdyby umělo mluvit????
,,Každý den chodím ven,ale zůstávám při tom doma".

-jaké zvíře pracuje pro tajnou policii??

-co stojí mezi horou a údolím???2.SPOČÍTEJ ZVÍŘÁTKA
Na zahradě stojí několik bedýnek s holuy a králíky.dohromady mají všechny zvířátka 35 hlav a 94 nohou.kolik je zvířátek na zahradě???

3.tohle hravě zvládneš!!
namaluj jedním tahem domeček.

4.hádej kdo!!!
ODHAL KTERÁ JMÉNA HVĚZD SE SCHOVÁVÁ!
a)IOOKO LTEHT
B)EZFC ROAN
C)CNSRO HNAORA
D)AANINHR
E)LNDLR UTEAYOF


ODPOVĚDI:
1.
-HLEMÝŽĎ
-ŠTĚNICE
-SPOJKA,,A"

2.NA ZAHRADĚ JE 12 KRÁLÍKŮ A 23 HOLUBŮ

4.A)TOKIO HOTEL
B)ZAC EFRON
C)SARAH CONNOR
D)RIHANNA
E)NELLY FURTADO

♥in

13. února 2009 v 9:39 ♥in-out♥
tento článek je dělaný z brava girl!!abyste si nemysleli:)


IN:♥

,,NOSIT PATKU"

TŘÍDIT ODPAD

SLAVIT VALENTÝNA S MILÁČKEM

MÍT POKOJ POLEPENÝ PLAKÁTY

CHODIT PO ŠKOLE DO KAVÁRNY

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

MÍT RÁDA HVĚZDY

MÍT SVŮJ BLOG

NOSIT BAREVNÉ NAUŠNICE

MÍT NALAKOVANÉ NEHTY

PÍT KOKTEJLI

POSLUCHAT JUSTINA TIMBERLAKA

JÍST ČOKOLÁDU

CHODIT NA DISKOTÉKY

VYSLECHNOUT NÁZOR DRUHÝCH

POSLOUCHAT JONAS BROTHERS

NOSIT U SEBE TALISMAN

POSLOUCHAT SIMPLE PLAN

MÍT SVŮJ STYL

NOSIT KOTNÍKOVÉ BOTY

MÍT COOL ÚČES

MÍT DOMÁCÍHO MAZLÍČKA

POSLOUCHAT HIP HOP

NOSIT CONVERSKY

MÍT VŽDY DOBROU NÁLADU

NEKOUŘIT ABYS UDĚLALA DOJEM

NOSIT VRSTEVNÉ OBLEČENÍ

STÁT SI ZA SVÝM NAZOREM

SPÁT V TRIKU SVÝHO MILÁČKA

POMÁHAT JINÝM LIDEM

MÍT KOLOBOTY

CHODIT DO KINA

POUŽÍVAT ZKRATKY VE PSANÍ

zastav vraždění tulenů!!!!!!

13. února 2009 v 9:06 pomocte zvířátkům!!!!!♥♥
ŠOK!!!:V ROCE 2004 ZABILI LOVCI VÍCE NEŽ 365 000 TULEŇŮ!!!!!

CHCEŠ POMOCT TĚMTO CHUDÁČKŮM??????

na adrese http://www.protisrsti.cz se můžeš dozvědět co můžeš udělat pro jejich záchranu


Jestli chceš podpořit dobrou věc ,popros rodiče o pomoc a můžete poslat libovolný finanční příspěvek na číslo účtu Svobody zvířat:ČSOB 152049858/0300.


Více informací se taky dozvíš třeba infocentru organizace Svoboda zvířat,tel.:377444084,nebo svoje dotazy piš na e-mailovou adresu :info@svobodazvirat.cz

Informuj své okolí!!!!!!!poděl se o tuhle šokující informaci!!

staň se členem Svoboy zvířat,stačí ti k tomu jenom vyplnit formulář na http://www.svobodazvirat.cz
a zaplatit roční členský příspěvek 300 Kč.Budeš tak informována o všech akcích,které Svoboda zvířat pořádá.:)DĚKUJU VÁM MOOOOC!!!!